Bureau informatie

ARCHITECTENBUREAU VAN ERKEN CALANDT BV BNA

is een Apeldoorns bureau dat in de afgelopen 21 jaar met enthousiasme projecten heeft gerealiseerd in de utiliteitsbouw, seriematige woningbouw, appartementen, zorgwoningen en particuliere woningbouw.

‘Bij elke ontwerpopgave concentreer ik me op het formuleren van adequate oplossingen voor het functionele/ruimtelijke programma van eisen en besteedt daarbij tevens veel aandacht aan de belevingswaarde van gebouwen en ruimten.

Bij het realiseren van projecten is het eindresultaat, de gebruikswaarde en de duurzaamheid het allerbelangrijkst. In mijn visie is ook de manier waarop we samen het project realiseren van groot belang. Ik laat mijn creatieve eigenzinnigheid vooral leiden door een luisterend oor voor de gebruiker en de opdrachtgever’.

Vanaf maart 2015 heb ik samen met 4 architectenbureaus het bouwtechnisch advies bureau GAAV opgericht. Hiermee hebben we onze Backoffice gebundeld en daarmee versterkt.

Bij GAAV werken tekenaars, 3D modelleurs, bestekschrijvers, bouwbesluit deskundigen en directievoerders. Zij werken de ontwerpen van de architecten verder uit en controleren de uitvoering. Na de zomer zal het personeel van GAAV op 1 locatie gaan werken, kennis en ervaring kunnen zo optimaal uitgewisseld  worden. Zo zijn de bureaus samen groot en kunnen zij de opdrachtgevers blijven voorzien van hoogwaardige dienstverlening. De architecten zijn enthousiast over deze samenstelling en verwachten ook grote opdrachten aan te kunnen.

De samenwerking in het Backoffice is geen fusie, de deelnemende architectenbureaus  blijven bestaan onder hun eigen naam en behouden hun eigen identiteit.

Voor meer informatie kijk op de website: www.gaav.nu

Paul van Erken Calandt:

Academie van Bouwkunst te Arnhem, 1987.

Afstudeer docenten: Mart van Schijndel en Hans Ruijssenaars.
Deelname Archiprix 1987 met basisschool ontwerp: ´School de Basis´.
Deelname Biënnale voor Jonge Nederlandse Architecten 1989.
Prijsvraag Woudhuis Apeldoorn: 1e prijs 1994.
In 2000 en 2003 winnaar van de Publieksprijs Nacht van de Architectuur Apeldoorn. Ingeschreven in het Architectenregister onder nr 1.890119.116.

Lid van de Bond van Nederlandse Architecten, BNA.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nr 08060246.